DE KLASSIEKE TOTALE HEUPPROTHESE

1. INLEIDING

Een pijnlijke heup kan uw mogelijkheid om een normaal, mobiel leven te leiden ernstig beperken. Het plaatsen van een totale heupprothese is een chirurgische oplossing waarbij de zieke (versleten) onderdelen van de heup verwijderd worden en vervangen door een nieuw, kunstmatig heupgewricht. Deze kunstmatige onderdelen worden een prothese genoemd. De belangrijke doelstellingen van de heupprothese chirurgie zijn de pijnklachten van de versleten heup te verhelpen en de functie van het heupgewricht sterk te verbeteren. Het plaatsen van een heupprothese is meer en meer een routine ingreep geworden, zeker met de continue vergrijzing van de bevolking. De voorbije 25 jaar zijn er zoveel grote veranderingen en verbeteringen geweest op het vlak van het ontwerpen van de prothese, de chirurgische ingreep zelf en de nodige verdoving voor de operatie, dat de functionele resultaten voor meer dan 90% van de patiënten als zeer succesvol wordt omschreven.

2. DE BEHANDELING

DE MEDISCHE BEHANDELING

Niet alle vormen van arthrose hoeven al direct geopereerd te worden, ontstekingsremmende/pijnstillende medicatie wordt soms aangewend om de pijn en ontstekingsklachten te temperen. Let evenwel op met de dosis die u inneemt en de gevaren op complicaties (maagzweren, maagbloedingen).
Glucosamine en chondroitine sulfaat preparaten zijn relatief nieuw en kunnen wellicht iets bijbrengen voor de pijnbestrijding.
Herhaalde infiltraties van cortisone in de heup zijn evenwel af te raden! Ze kunnen de afbraak van kraakbeen versnellen of een infectie in de heup veroorzaken wat het implanteren van een prothese onmogelijk maakt.

DE OPERATIEVE BEHANDELING

De operatieve behandeling: de totale heupprothese De meeste degeneratieve of slijtage aandoeningen van de heup zullen met de tijd toch een vervanging van het heupgewricht door een prothese vereisen. De uiteindelijke beslissing ligt bij u, na grondig overleg tussen u uw huisarts, uw specialist en uw familie. Een goede en grondige voorbereiding van de ingreep is wel noodzakelijk om een zo gunstig mogelijk resultaat te bekomen.

3. WELKE PROTHESES ZIJN ER?

Er zijn een groot aantal soorten prothesen van de heup op de markt, de orthopedist zal rekening houdend met uw leeftijd, functionele wensen en de bevindingen tijdens de ingreep bepalen welke voor u de meest geschikte totale heupprothese is. Er is een enorme evolutie geweest in de heup prothese chirurgie, er wordt nog steeds verder gezocht naar de zwakke factoren in de componenten om de overlevingsduur van de heup prothese zoveel mogelijk te verlengen.
DE CEMENTLOZE PROTHESE

De cementloze heupprothese is actueel in mijn dienst de meest gebruikte prothese. Er wordt een steel prothese geplaatst in het dijbeen kanaal en een sferische cup in de heupkom. Het oppervlak van de metalen prothese, zowel de componenten die in het femur en in de heupkom worden geplaatst zijn voorzien van een fijne laag met een poreus aspect.
Hierdoor wordt het bot dat rond de prothese en in nauw contact komt met het oppervlak gestimuleerd om in de prothese in te groeien.

DE GECEMENTEERDE PROTHESE

Soms is de botkwaliteit onvoldoende om een stevige en stabiele fixatie
te bekomen van de prothese. Dan wordt er geopteerd om de
prothesecomponenten aan het bot te fixeren door middel van botcement.
Deze optie wordt echter actueel zo weinig mogelijk gebruikt, zeker bij
de heup dysplasie patiënten, een jonge populatie, wordt het gebruik van
botcement vermeden!

4. DE OPERATIE VIA MINIMAAL INVASIEVE PROCEDURE

Een van de meest spectaculaire en significante veranderingen die in de heupchirurgie is opgetreden, is het besef dat de procedure van het plaatsen van een heupprothese kan uitgevoerd worden met minder invasieve technieken: daardoor is een veel vlotter herstel van de patiënt mogelijk.
Deze technieken zijn ondertussen nog verder geëvolueerd waardoor een zeer snel herstel van de beweeglijkheid en de functie mogelijk is, zo snel soms dat een opname van een tweetal dagen volstaat. Lees hier meer over de minimale invasieve heup chirurgie.

Er wordt een insnede gemaakt aan de heup, deze is ongeveer 10cm lang, bij magere patiënten kan deze insnede zelfs nog korter zijn. Met deze techniek hoeven thp6geen spieren meer losgemaakt te worden en kan het kapsel van de heup direct ingesneden worden. De slechte heupkop wordt verwijderd (foto rechts) samen met een klein deel van het kapsel.

Daarna wordt de kom van de heupkom bewerkt door middel van sferische raspen die de kom van de heup perfect uitfrezen zodat er een prothesecomponent kan geplaatst worden.

Vervolgens wordt het kanaal in het bovenbeen uitgeriemd tot we eveneens een perfect aansluitende prothese krijgen, daarna wordt in het bekken en in het bovenbeen een proefprothese geplaatst en de stabiliteit en de mobiliteit van de nieuwe heup wordt getest.Er wordt tevensgekeken of de lengte van het been correct is.

Indien de opstelling met de proef prothesecomponenten aan alle voorwaarden voldoet worden de definitieve componenten geplaatst. met het achterlaten van een fijn buisje waardoor het overtollige bloed uit de wonde weg kan. Actueel wordt er een grote diameter kop geplaatst, dit geeft een veel betere mobiliteit en veel minder risico op luxatie of ontwrichting va de heupprothese

5. HET VERLOOP VAN DE INGREEP

Na de ingreep liggen de benen lichtjes gespreid met een kussen ertussen, dit dient om te vermijden dat u de benen over elkaar gaat leggen. Op deze manier ligt u in een houding die eveneens de losgemaakte spieren niet onder spanning zet. Er is een dik verband over de insnede vastgemaakt en van onder het verband loopt een dun buisje waardoor het overtollige bloed uit de operatieregio wegvloeit. U hebt nog een infuus waarlangs u vocht krijgt (u bent nuchter!), antibiotica ter preventie van een infectie en pijnmedicatie.Een paar uur na de ingreep mag u eten. Er is tevens een pijnpomp voorzien, ofwel een systeem dat continu een verdovend product afgeeft in uw been ofwel een systeem waarbij u moet drukken op de knop om wat extra verdoving te krijgen.

De dag na de ingreep begint de actieve revalidatie en zal u met de kinesiste/fysiotherapeute beginnen rondlopen,met een rolator of met een paar krukken.
Bij het staan en lopen mag u direct met uw volle gewicht uw geopereerde heup belasten.
De dag na de ingreep wordt ook een controle RX foto genomen van uw geopereerde heup.

U gaat verder naar de fysiotherapie waar gestart wordt met oefeningen voor de spieren en met de gangrevalidatie. Ook het traplopen wordt aangeleerd zodat u in principe thuis zoveel mogelijk zelfstandig kan functioneren. Indien u zich zeker genoeg voelt zal u het ziekenhuis verlaten,alle ontslagpapieren worden u op dat moment ook overhandigd.
U krijgt een voorschrift mee om uw medicatie voor thuis bij de apotheek op te halen. Neem zeker in het begin de medicatie op de voorziene tijdstippen in,naarmate u minder pijn ervaart mag u de medicatie stillaan verminderen.
Het is zeer belangrijk dat de heup de eerste weken beschermd wordt,op die manier kunnen kapsel,gewrichtsbanden en spieren rustig genezen en wordt de stabiliteit van de heup hersteld. Vermijd de eerste zes weken om in een diepe sofa of autostoel te gaan zitten en hierbij een draaibeweging van de heup te maken.
U krijgt naast een voorschrift voor de apotheek ook een instructie mee voor de thuisverpleging om u dagelijks een spuitje van de bloedverdunnende medicatie toe te dienen.
Oefentherapie onder begeleiding van een kinesist.Het is belangrijk om de oefeningen op een rustige en gestage manier uit te voeren,overbelasting is zeker niet aan de orde.De kinesist zal u verder ook aangeven wanneer u klaar bent om met één kruk of zonder krukken te gaan stappen.

7. MOGELIJKE COMPLICATIES

Het is zeer belangrijk om de bloedverdunnende spuitjes dagelijks op een correcte manier toe te dienen.
Door een overdreven of een verkeerde beweging kan de heupprothese ontwrichten zodat de twee componenten niet meer in elkaar passen,dat gaat gepaard met hevige pijn en de onmogelijkheid om te stappen.

Indien u koorts ontwikkelt, de wonde plots veel roder wordt en er vocht of etter uit de wonde loopt,moet u dringend uw huisarts of specialist contacteren .

De dag na de ingreep begint de actieve revalidatie en zal u met de kinesiste/fysiotherapeute beginnen rondlopen,met een rolator of met een paar krukken.
Bij het staan en lopen mag u direct met uw volle gewicht uw geopereerde heup belasten.
De dag na de ingreep wordt ook een controle RX foto genomen van uw geopereerde heup.

U gaat verder naar de fysiotherapie waar gestart wordt met oefeningen voor de spieren en met de gangrevalidatie. Ook het traplopen wordt aangeleerd zodat u in principe thuis zoveel mogelijk zelfstandig kan functioneren. Indien u zich zeker genoeg voelt zal u het ziekenhuis verlaten,alle ontslagpapieren worden u op dat moment ook overhandigd.